โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุงน้อย  ตำบลสำราญใต้  อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
เบอร์โทรศัพท์ 0956699239
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่องการรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.1 KB 342
แบบฟอร์มคำร้องเพิ่มคุณวุฒิใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 338
แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.72 KB 338
แบบคำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน (กรณีสูญหาย) Word Document ขนาดไฟล์ 28.1 KB 338
แบบคำร้องขอเอกสารทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 13.55 KB 338
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 338
คำร้องขอย้ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 12.84 KB 337
บันทึกข้อความขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.14 KB 341
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.17 KB 337