โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุงน้อย  ตำบลสำราญใต้  อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
เบอร์โทรศัพท์ 0956699239
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 ก.ย. 63 ถึง 11 ก.ย. 63 การอบรมแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย โรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามชัย