โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุงน้อย  ตำบลสำราญใต้  อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
เบอร์โทรศัพท์ 0956699239
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (อ่าน 154) 22 ก.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจจำห้องสมุด ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 157) 22 ก.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเก้าอี้ระดับประถมศึกษาแบบ มอก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 152) 22 ก.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ (เช่า) อินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 132) 22 ก.ย. 63
เรียน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มาติดต่อราชการ กรุณาดำเนินการ เข้าเชคอิน ตามคิวอาร์โค๊ด ที่ทาง (อ่าน 28) 19 ก.ย. 63
ขอบคุณมูลนิธิกระจกเงา ที่มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง (อ่าน 29) 19 ก.ย. 63
โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณปิยนุช วาปี จากจังหวัดมุกดาหาร มอบทุนการศึกษา ให้นักเ (อ่าน 24) 19 ก.ย. 63
ขอขอบคุณ ด.ญ.วิรพร นาใจแก้ว (ศิษย์เก่า) ที่บริจาคโคมไฟถนนโซลาเซล จำนวน 10 ชุด ให้กับทาง รร.บ้านหนอง (อ่าน 16) 19 ก.ย. 63
โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย แจ้งสอนชดเชยในสถานกรณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 111) 19 ก.ย. 63
โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย มอบทุนเสมอภาค ให้กับนักเรียนแและผู้ปกครอง 9 กันยายน 2563 (อ่าน 35) 19 ก.ย. 63
โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย ขอขอบคุณ สพฐ. ที่จัดสรรงบประมาณ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบปฎิบัติกา (อ่าน 34) 19 ก.ย. 63
เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ที่ได้รับเงินสงเคราะห์เด็ก ตามที่ รร.ได้ขออนุมัติเงินสงเคราะห์เด็ก จาก สนง.พ (อ่าน 22) 19 ก.ย. 63
เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ (อ่าน 25) 19 ก.ย. 63