โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุงน้อย  ตำบลสำราญใต้  อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
เบอร์โทรศัพท์ 0956699239
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมธุรดา ศรีเครือดง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางปริญญาภรณ์ ยี่สารพัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1