โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุงน้อย  ตำบลสำราญใต้  อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
เบอร์โทรศัพท์ 0956699239
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
 
 
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย (อ.สามชัย)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

หนองกุงน้อยยืนยงคงคู่ฟ้า
สถานศึกษางามเด่นเป็นมิ่งขวัญ
ยึดแนวคิดฝึกเด็กไทยวัยฉรรจ์
มุ่งเสกสรรค์ชาติไทยให้ไพบูลย์

มาพวกเราต้องทำดีมีสง่า
ดุจชวาลาเจิดแจ้งดั่งแสงสูรย์
ตามรอยบาทพระพุทธองค์ทรงจำรูญ
กุศลมูลบอกชัดด้วยศรัทธา

เรานักเรียนต้องทำดีนี้ยึดมั่น
สิ่งสำคัญนั้นคือเรียนเพียรศึกษา
ปัญญาเรื่องเฟื่องฟุ้งรุ่งวิชา
งามจรรยาความประพฤติยึดไมตรี

เรานักเรียนรู้ชอบประกอบกิจ
สร้างชีวิตของเราไม่หน่ายหนี
ร่างกายใจอารมณ์สังคมดี
งอกงามดีตามแนวคิดจิตวิทยา