โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุงน้อย  ตำบลสำราญใต้  อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
เบอร์โทรศัพท์ 0956699239
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอุทัย พะนุพะนัน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนิติกุล หาวงษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3