โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุงน้อย  ตำบลสำราญใต้  อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
เบอร์โทรศัพท์ 0956699239
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.15 MB