โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุงน้อย  ตำบลสำราญใต้  อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
เบอร์โทรศัพท์ 0956699239
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเวชยันต์ ยี่สารพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา ยี่สารพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนชัย เขตนารี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรยาย ยี่สารพัฒน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญญัติ ยี่สารพัฒน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2524-2530
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทร์เพ็ญ เวียงวะลัย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523-2524
ชื่อ-นามสกุล : นายก้าน ผารุธรรม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2495-2522
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ ดีสนิท
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2492-2495
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ ประชารักษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2489-2491
ชื่อ-นามสกุล : นายปื่น ยลถวิล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2489-2489
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร เวียงสมุทร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2488-2489
ชื่อ-นามสกุล : นายสม ยี่สารพัฒน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2487-2488
ชื่อ-นามสกุล : นายหนู คำตานิตย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2482-2487