โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุงน้อย  ตำบลสำราญใต้  อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
เบอร์โทรศัพท์ 0956699239
ปฐมวัย

นางภิญญาพัชญ์ พรชะตา
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางกองศรี วรรณฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวอนงค์นุช บุษมงคล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3