โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุงน้อย  ตำบลสำราญใต้  อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
เบอร์โทรศัพท์ 0956699239
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุรีพร ยี่สารพัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสมศรี ช่อมะลิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวพรสุดา เห็มบาชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางปทุมภรณ์ ปัญจิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1